Клубот на Оратори – Forum Oratores во соработка со НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев” – Куманово, одржа работилница за јавно говорење и реторички вештини со средношколците од Куманово.
На ден 20.05.2019 во 18часот во НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев” – Куманово ќе се одржи и ораторстката вечер на која ќе настапат средношколците од Куманово.

Љубители на убавиот збор, повелете!

Categories: ko