На 12 март во просториите на ФОН Универзитетот се оддржа седумнаесетта ораторска вечер на ораторскиот клуб "Гарда на мудроста" од училиштето СЕПУГС Васил Антевски Дрен во соработка со Клубот на Оратори- Forum Oratores.

Одлични настапи, извонредни оратори, горди ментори!

Биди оратор, говори моќно.

Categories: ko